استاد رحیم دل آرا

استاد رحیم دل آرا با عنوان مستر حساب ایران رکورد دار کارآفرینی در زمینه حسابداری و توسعه مشاغل آزاد برگزار کننده ایونت ها و سخنرانی های آموزشی جهت ورود و یا توسعه بازار کار
تلفن های تماس:
02155289237
02155289287
 
 
این سایت توسط وبمستر دل آرا طراحی شده است.