حسابداری صنعتی چیست؟

حسابداری صنعتی چیست؟

حسابداری صنعتی چیست؟

حسابداری صنعتی چیست؟

What is Industrial Accounting

معنای انگلیسی حسابداری صنعتی،  COST ACCOUNTING گفته می شود.

یکی از سخت ترین و پیچیده ترین حسابداری ها، حسابداری صنعتی است محسوب می شود.

در اصل برای بدست آوردن بهای تمام شده کالاهای تولید گفته می شود.

از حسابداری صنعتی برای کاهش و کنترل کلیه هزینه ها برای تولید یک محصول استفاده می شود .

بتوان با قیمت گذاری مناسب که روی محصول خود می گذاریم موجب افزایش سود و در نهایت موجب پیشرفت شرکت شد.

در غیر این صورت نمی توان تصمیم دقیق گرفت و منجر به ایجاد هزینه های بیهوده در بخش تولید می شود.که باعث زیان های سنگین به می شود.

وظایف حسابداری صنعتی:

1- کمک به مدیران برای اجراء برنامه های شرکت

2- تجزیه و تحلیل عملکرد و بودجه شرکت

3-ثبت و طبقه بندی اطلاعات در نهایت گزارش گیری برای مدیران شرکت تا تصمیم گیری کنند

4-شیوه ای برای کنترل کاهش هزینه های تولید

5-همکاری با سایر دوایر حسابداری

مقاله حسابداری صنعتی چیست؟

اجزاء و عوامل حسابداری صنعتی:

1-دستمزد

2-مواد مستقیم

3- سرباز(سایر هزینه های که برای تولید یک محصول انجام می شود مانند هزینه برق ،هزینه آب،حقوق نگهبان و….)

انواع روش های هزینه یابی در حسابداری صنعتی به 6 بخش تقسیم می شود؟ 

1-هزینه یابی جذبی

2-هزینه یابی مستقیم

3- هزینه یابی برآوردی یا تخمینی

4-هزینه یابی سفارش کار

5-هزینه یابی استاندارد

6- هزینه یابی بر مبنای فعالیت

هزینه یابی جذبی:

هزینه یابی جذبی یک سیستم هزینه یابی است که در آن کلیه هزینه های که برای تولید یک محصول انجام می شود.

مانند (هزینه برق هزینه آب و هزینه بیمه و هزینه نگهبانی و….)

هزینه یابی مستقیم:

هزینه یابی مستقیم یک سیستم هزینه یابی است که هزینه های که برای ساخت محصول است.

مستقیما با حجم تولید در ارتباط است که متناسب با حجم تولید تغییر می کند.شامل دستمزد و مواد مستقیم و سربار ساخت است.

هزینه یابی برآوردی یا تخمینی

زمانی که با شرکت با کارخانه ای قرارداد بسته می شود  بابت این قرارداد هزینه ای باید پرداخت کنیم، هزینه برآوردی یا تخمینی گفته می شود.

هزینه یابی سفارش کار

بیشتر شرکت ها و کارخانه متناسب با سفارش های که دریافت می کنند محصول را تولید می کنند.

در این روش هزینه های هر سفارش جداگانه ثبت و طبقه بندی می شود.

هزینه یابی استاندارد:

هزینه های استاندار دهزینه ای است که ابتدا با هزینه ها لازم پیش بینی می شود و سپس با راندمان واقعی آن مقایسه  می کنیم.

در صورت که تضاد ، دلایل آن را تجزیه و تحلیل می کند.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت حسابداری صنعتی:

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، هزینه ای است که اختصاص به منابع مستقیم و غیر مستقیم در یک شرکت بر مبنای میزان مصرف آنها در فعالیت های شرکت است.

مقالات دیگر

حسابداری چیست؟

شغل حسابداری

معرفی رشته حسابداری

با قورباغه کارفرما رو هیپنوتیزم کنید

طراحی سیستمهای مالی

اشتباه رایج در محاسبه حقوق و دستمزد

حسابداری مالی چیست؟

فصل هفتم کدینگ کالا

حسابداری صنعتی

………………………………………………………………………………………….

دیدگاهتان را بنویسید