حقوق حسابدار در ایران چه مقدار است؟

  حقوق حسابدار در ایران چه مقدار است؟

  حقوق حسابدار در ایران چه مقدار است؟

حقوق حسابدار در ایران چه مقدار است؟

What is the salary of an accountant in Iran

در ایران حقوق حسابداری بستگی به دانش حسابداری ، فن بیان ، فن ارتباطات ، فن مدیریت فروش ، مدیریت انبارداری است.

وظایف شغلی یک حسابدار در ایران

حسابداران امنیت مجموعه اقتصادی هستند .

وظایف حسابدار می توان به موارد زیر اشاره نمود

1- کار با دیگر حسابداران خارج از شرکت

2- ثبت کلیه فعالیت های ها به ترتیب وقوع آن

3- محاسبه حقوق پرسنل

4-مدیریت ارتباطات

5-انجام کارهای مالیاتی

6-فن مدیریت انبارداری

7- ارسال لیست بیمه

حقوق یک حسابدار در ایران به چه عواملی بستگی دارد؟

عوامل مختلفی روی حقوق حسابدار تاثیر می گذارد مانند:

1- تجربه کاری

2- تحصیلات یا مدارک علمی

3- تخصص

4- ویژگی های محل خدمت

5- نوع صنعت

6-مدت زمان اشتغال

7-آشنایی با ابزار کار

کارمندان حسابداری درواقع اپراتورهایی هستند که اطلاعات مالی را به صورت کامل و منظم ثبت و طبقه بندی می کنند.

 

حقوق حسابدار در تهران در سال 1400

حداقل حقوق دریافتی ( ریال)

حداکثر حقوق دریافتی ( ریال)

 متوسط حقوق حسابدار در جامعه ( ریال)

اپراتور، کارمند 22.000.000 72.000.000 39.000.000
کارشناس حسابداری 32.000.000 100.000.000 54.000.000
کارشناس ارشد حسابداری 46.000.000 150.000.000 77.000.000
 سرپرست حسابداری 52.000.000 325.000.000 126.000.000

حقوق حسابدار در شهر های بزرگ در سال 1400

حداقل حقوق دریافتی ( ریال)

حداکثر حقوق دریافتی ( ریال)

 متوسط حقوق حسابدار در جامعه ( ریال)

اپراتور ، کارمند 16.000.000 71.000.000 35.000.000
کارشناس حسابداری 26.000.000 87.000.000 47.000.000
کارشناس ارشد حسابداری 44.000.000 125.000.000 69.000.000
 سرپرست حسابداری 45.000.000 180.000.000 98.000.000

حقوق حسابدار در شهر های کوچک در سال 1400

حداقل حقوق دریافتی ( ریال)

حداکثر حقوق دریافتی ( ریال)

 متوسط حقوق حسابدار در جامعه ( ریال)

اپراتور ، کارمند 16.000.000 85.000.000 39.000.000
کارشناس حسابداری 25.000.000 91.000.000 49.000.000
کارشناس ارشد حسابداری 37.000.000 150.000.000 69.000.000
 سرپرست حسابداری 47.000.000 278.000.000 93.000.000

 

این ارقام فقط جهت اطلاع رسانی حدودی حقوق حسابدار است.

مقالات دیگر

حسابداری چیست؟

شغل حسابداری

معرفی رشته حسابداری

با قورباغه کارفرما رو هیپنوتیزم کنید

طراحی سیستمهای مالی

حسابداری مالی چیست؟

تفاوت حسابداری دانشگاه و حسابداری بازار

اشتباه رایج در محاسبه حقوق و دستمزد

فصل دهم حقوق و دستمزد

 

………………………………………………………………………………………….

منبع مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید