شغل حسابداری

شغل حسابداری

شغل حسابداری

شغل حسابداری

معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و …

تعریف حسابداری

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد.

بنا بر این افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند

از این اطلاعات استفاده کنند.

نقش حسابدار
یک حسابدار معمولا اطلاعات مالی را ثبت و گزارشات مالی را تهیه و به مدیریت شرکت یا مراجع قانونی ارائه می کند.

حسابدارن داده های خام را در دفاتر و نرم افزارهای حسابداری ثبت و به آنها نظم می بخشند.

محصول نهایی کار یک حسابدار گزارشات و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری ذینفعان (مدیران، مجامع عمومی سازمان، سرمایه گذاران، دولت و…) می باشد.

حسابدار در جایگاه رییس حسابداری
رئیس حسابداری معمولا کارهای پیچیده تر حسابداری را انجام داده و بر فعالیت سایر حسابداران نظارت می کند و مشکلات احتمالی آنها را حل و فصل می نماید.

همچنین رئیس حسابداری علاوه بر بررسی و تهیه گزارشات مالی، باید در مورد یافته های خود به مدیریت و سایر ذینفعان توضیح دهد.

در این خصوص باید جلساتی حضوری با مدیران شرکت/سازمان و یا حسابرسان داخلی و یا خارجی داشته و گزارشات مکتوب و مبتنی بر استاندارهای مالی و حسابداری تهیه و ارائه نمایند.

حسابدار در جایگاه مدیر مالی
از سوی دیگر یک حسابدار متخصص و یا رئیس حسابداری، در آینده می تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد.

یعنی می تواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راه هایی سرمایه گذاری نماید تا استفاده بهینه از آن صورت گیرد

و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک و تجارب حرفه ای خود می تواند بگوید که از چه طریقی باید تامین مالی کرد.

حوزه های کاری حسابداران
بسیاری از حسابداران بسته به نوع سازمان هایی که برایشان کار می کنند، در حوزه خاصی متخصص می شوند مثلا بعضی در حوزه بیمه، برخی در حوزه سلامت و برخی نیز در حوزه پیمانکاری فعالیت دارند.

مکان و ساعات کار حسابدار
اکثر حسابداران در ادارات و شرکت ها کار می کنند.

اگرچه برخی از آنها در خانه مشغول به کارند.

اغلب آنها به صورت تمام وقت کار می کنند.

البته در زمان های خاص مانند پایان سال مالی (در ایران مصادف با اسفند ماه) یا زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی که در ایران مصادف با اوایل تابستان است ساعات کاری آنها افزایش می یابد.

در ادامه با وظایف حسابدار، مهارت ها و توانایی های لازم، نحوه ورود به شغل حسابداری، بازارکار و فرصت های شغلی حسابداری، درآمد حسابداران و تیپ های شخصیتی مناسب برای این شغل آشنا می شوید.

وظایف حسابدار

  • ثبت اسناد حسابداری در دفاتر و یا نرم افزار حسابداری (این روزها نرم افزارهای حسابداری جای دفاتر حسابداری را گرفته اند)
  • ​ثبت اطلاعات کارکنان و محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه آنها و پرداخت فیش حقوقی به آنها
  • تهیه و بررسی صورت های مالی و کسب اطمینان از درستی و انطباق آنها با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی جاری کشور
  • محاسبه بدهی مالیاتی، تهیه اظهارنامه مالیاتی و نظارت بر پرداخت صحیح و به موقع مالیات ها
  • ثبت درآمدها و هزینه های شرکت و کنترل حساب سود و زیان و ارائه گزارش های دوره ای در این خصوص به مدیریت
  • تهیه، سازماندهی و نگهداری گزارشات مالی قانونی
  • ارزیابی عملیات مالی و پیشنهاد بهترین روشها به مدیریت
  • پیشنهاد روشهای کاهش هزینه، افزایش درآمد و بهبود سود

شغل حسابداری

Accounting job

در همین ابتدا باید بیان کنیم حسابداری علم نیست حسابداری یک فن است،علم به دانشی گفته می شود که با فرضیه ای شروع شده

و قابل اثبات براساس مشاهده و آزمایش و یک نتیجه گیری است که به صورت کلی بیان می شود در صورتی که حسابداری چنین نیست.

حسابداری از زیر شاخه های مهندسی است.

حسابداری در حقیقت ورودی و خروجی از نظر اقتصادی برای هر سازمانی را بررسی می کند این ورودی خروجی می تواند تعیین سود و زیان،

پرداختی ها و … باشد با تعریفی دیگر، حسابداری را تهیه گزارشات، ثبت و ضبط اطلاعات مالی در همه سیستم ها بیان می کنیم.

این گزارشات از ارکان اصلی هر سیستمی هستند و طبق همین گزارشات است که به این مشاهده می رسیم که در پیشرفت هستیم یا خیر؟

باتوجه به این مطلب:

حسابداری را می توان یک بانک اطلاعاتی اقتصادی در هر سیستمی تعریف کرد به طوری که کلیه پردازش ها و عملیات مورد نیاز را برروی صورت های مالی انجام داده

و به آنها نظم و قانون می دهد به طوری که در کمترین زمان ممکن به یک اطلاعات جامع اقتصادی در آن زمینه مورد نظر برسیم.

با یک بیان ساده کسی که مسئولیت مالی و گزارشات مالی سیستم خود را پذیرفته است را حسابدار تعریف می کنیم، این حسابدار باید کلیه آموزش ها و مهارت های لازم را کسب کرده و به یک تسلط لازم و کافی در زمینه فعالیتی خود برسد.

گزارش های مالی عموماً به دو صورت عمومی و خاص هستند.

مخاطب گزارشات عمومی سهامداران، اعتبار دهندگان، سازمان های دولتی و غیر دولتی هستند و گزارشات خاص برای بررسی و تحلیل موارد خاص و برای مصارف خاص است.

گزارشات مالی

گزارشات مالی باید مرتبط با موضوع مورد نظر، جامع و کامل و کاملاً بی طرفانه، قابل مقایسه با یک دوره دیگر باشد

به طور مثال با بازه مشابه خود در سال گذشته و یا قابل قیاس با ماه گذشته باشد و هم چنین باید قابل درک و فهم باشد نه اینکه به طوری پیچیده باشد

که نقطه مبهم در آن زیاد باشد.

حسابداری را می توان یک معرفی کننده برای هر شرکت و یا سیستمی دانست اطلاعات حسابداری به سه صورت است:

حالت اول به صورت حسابداری عملیاتی، حالت دوم حسابداری مالی و حالت سوم اطلاعات حسابداری مدیریتی است.

اطلاعات عملیاتی شامل اطلاعاتی است که روزانه باید انجام شود مانند خرید و فروش های روزانه، پرداختی های لازم  و بررسی بدهی مشتریان به سازمان از جمله این اطلاعات است.

حالت دوم اطلاعاتی است که در اختیار مدیران، سهامداران بانکها، دولت و… قرار می گیرد و آنها طبق این اطلاعات تصمیمات خود را درباره فعالیت و عملکرد سازمان انجام می دهند.

هدف از اطلاعات مالی به طور کلی یکپارچگی گزارشات مالی است.

اطلاعات مالی به این دلیل است که به طور مثال سهام دار بداند که سرمایه ای که دارد در حال رشد است

یا خیر و یا بانک به دنبال برگشت پول هایش است و با این گزارش می تواند تصمیم بگیرد که اقدامی انجام دهد یا خیر.

حالت سوم که حسابداری مدیریتی است شامل اطلاعات خاصی هستند که در اختیار مدیران قرار می گیرد و مدیر با این اطلاعات برنامه ریزی های لازم، اقدامات اجرایی و کنترل های لازم را انجام می دهد.

حسابداری بر مبنای قواعد و قوانین خاصی که به آن اصول می گوییم صورت می گیرد و این اصول هستند که حسابداری را هدایت می کنند.

گرایش های حسابداری

– گرایش حسابداری صنعتی :

این گرایش قیمت تمام شده محصولی که تولید شده است را بیان می کند.

مهندس این گرایش با تجزیه و تحلیل گزارش ها و بررسی راه های بهینه سازی برای تولیدات،بسیار مفید و مؤثر هستند.

در مورد اهمیت این مهندسین باید گفت اگر مدیران از قیمت واقعی و دقیق تمام شده محصولات خود اطلاعی نداشته باشند نمی توانند تصمیمات درستی بگیرند.

هزینه یابی جدی،هزینه یابی های مستقیم،هزینه یابی سفارش کار و هزینه یابی استاندارد از روش های حسابداری صنعتی است.

 

– حسابداری مالیاتی :

دانش آموختگان این گرایش باید علاوه بر تسلطی که بر دانش حسابداری دارند در زمینه مالیاتی هم اشراف کامل داشته باشند.

این دانش آموختگان باید از اصول و قوانین مالیاتی آگاه باشند تا بتوانند سازمان خود را در مسیر درست مالیاتی قرار دهند.

شناختن تکالیف مالیاتی و نحوه تشکیل پرونده، اظهارنامه مالیاتی، آگاهی از ساختار مالیاتی بر ارزش افزوده، آماده کردن مدارک به شکل درست جهت ارائه به سازمان مربوطه و آگاهی از قوانین اعتراض و تجدیدنظر از جمله انتظاراتی است که از این دانش آموختگان می رود.

– حسابداری بودجه ای :

این گرایش در حقیقت یک برنامه مالی برای آینده است در این برنامه پیش بینی های درآمدها و هزینه هایی که برای عملیات های خاص و یا مورد نظر باید انجام شود ارائه داده می شود.

حسابداری بودجه در حقیقت به مدیران این کمک را می کند که بتوانند فعالیت های خود را سازمان دهی کنند.

باید گفت بین مقادیر واقعی و مقادیری محاسبه شده یک اختلافی وجود دارد که به آن انحراف گفته می شود و این انحرافات در حقیقت مشکلات را نشان می دهد که حتماً باید آنها را رفع کرد و مدیران باید به آنها توجه داشته باشند.

تهیه برآوردها از فروش آینده، تهیه برآوردها از دریافت ها و پرداخت های نقدی، تهیه برآوردهایی از فعالیت های روزانه سازمان و خلاصه کرن این برآوردها در قالب سود و زیان و تراز نامه ها مراحل بودجه نویسی هستند.

– حسابداری مقدماتی یا عمومی :

این گرایش پایه و اساس گرایش های دیگراست و پرکاربردترین گرایش در بین گرایش های حسابداری همین گرایش است.

این گرایش اطلاعات لازم را در اختیار افراد قرار می دهد و افراد که می توانند سرمایه گذاران، اعتباردهندگان یا مدیران باشند که در مورد مسائل اقتصادی و فعالیت های جاری تصمیم می گیرند.

 – حسابداری دولتی :

هدف از این گرایش جمع آوری، ثبت و طبقه بندی و تحلیل و تفسیر صورت های مالی دستگاه های اجرایی دولتی به منظور تصمیم گیری و کنترل بودجه می باشد.

دولت، مدیران مالی دستگاه های دولتی، مدیران کل دستگاه های دولتی و دیوان محاسبات مجلس از این اطلاعات حسابداری می توانند استفاده کنند.

اصل لزوم رعایت های بودجه ای و دولتی، اصل استفاده از حساب های مستقل، اصل تقدم قوانین و مقررات مالی هر کشور بر اصول پذیرفته شده حسابداری،

اصل تأمین اعتبار در ایجاد و تعهد و اصل استفاده از مبنای نیمه تعهدی و تعهدی تعدیل شده از اصول حسابداری دولتی است.

مهارت های حسابدار

شغل حسابداری

– کنترل دقیق و داشتن صبر و حوصله زیاد در محاسبات و خلاق و نوآور

– دارا بودن مهارت های ارتباطی چون حسابدار باید اطلاعات را جمع آوری کرده و هم چنین برخی اطلاعات را هم انتقال دهد

– آگاهی داشتن از قوانین مالیاتی

– راز دار کامل اطلاعات مالی نفرات و اطلاعات مالی شرکت

– وقت شناس بودن به خصوص در پرداختی هایی که دیرکرد آنها جریمه به همراه دارد

– آشنایی کامل با فناوری اطلاعات و هم چنین تسلط داشتن بر نرم افزارهای حسابداری

– آشنایی کامل به قوانین، اصول و نحوه محاسبات دریافتی ها و پرداختی ها از قبیل حقوق ها که کسورات و یا افزایش دارند

– داشتن روحیه همکاری با افراد در جهت کاهش هزینه ها و سود بیشتر

– انعطاف پذیر بودن و اعتماد داشتن به مهارت های خود

– آگاهی های تجاری داشتن

وظایف حسابدار

شغل حسابداری

– ثبت به موقع و به تاریخ کلیه وقایع مالی در دفاتر

– تحلیل درآمد و روند مخارج و اطمینان از کنترل هزینه ها

– جمع آوری و تحلیل اطلاعات مالی برای آماده سازی های حسابداری از جمله حساب دفتر کل و اسناد معاملات تجاری

– تهیه دفاتر مالی،تراز عملکرد،بودجه و حساب سود و زیان و دیگر صورت های مالی

– ثبت اسناد حسابداری در بخش هزینه ها درآمد و فروش

– اداره سیستم های حسابداری و دامنه دار به طور کارآمد و مفید مطابق با قوانین و مقررات

– نگهداری حساب انبارها،اموال و محاسبه قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات

– کنترل اسناد حسابداری مثل فاکتورها،صورت حساب ها،لیست حقوق ها و…

– ایجاد حفظ و هماهنگی در پیاده سازی حسابداری و روش های کنتر

– تحلیل و بررسی بودجه و هزینه ها،بررسی قراردادها و تسهیلات

– ارائه گزارشات مختلف از فعالیت های مالی به صورت مستمر و دائم به مدیر مالی خود

– صدور اسناد مربوط به پرداخت کسورات بیمه،مالیات و وام و…

بازار کار و درآمد حسابدار

شغل حسابداری

فرصت های شغلی برای یک حسابدار همیشه وجود دارد.

چون هر سازمانی که فعالیت دارد مسلماً به دنبال پیشرفت است و این پیشرفت با سوددهی و رشد شرایط اقتصادی تعیین می شود.

به همین دلیل نیازمند کسی هستند که گزارشات مالی، پرداختی ها و واریزی ها را انجام داده و به کلیه امورات مالی و تصمیم های درست و به جا در شرایط خاص آشنایی و آگاهی داشته باشد که این در حیطه حسابداران است.

و اگر بگوییم حسابداران از نفرات کلیدی و مهم که در پیشرفت هر سازمانی دخیل هستند اغراق نکرده ایم.

حسابداران می توانند در سازمان ها و ادارات دولتی، در ادارات دارایی مانندحسابداری مالیاتی، در بانک ها، در کلیه شرکت ها و مؤسسات تجاری، در کارخانجات و شرکت های تولیدی و صنعتی، در موسسات بیمه ای و یا در سِمت های مدیریت های مالی مشغول شوند.

با توجه به اینکه حسابداران فعالیت های مختلفی دارند طبیعتاً حقوق های متفاوتی هم دارند به طور میانگین در سطح کارشناسی حقوقی بین 2 تا 6 میلیون در سطح سرپرستی حقوقی بین 3 تا 6 میلیون و در سطح مدیریت حقوقی  بین 5/4 تا 12 میلیون به ازای یک تا دو سال سابقه کار در قراردادهای این فعالان دیده شده است.

شغل حسابداری

سه چالش پیش روی یک حسابدار

در کنار اهمیت دقت بالا و سرعت عمل، حسابداران با چالش­‌های متعددی رو به رو هستند که از آن جمله می‌­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-کمبود وقت در ثبت عملکرد: یک حسابدار اغلب مدت زمان کوتاهی برای انجام کارهای مالی و به ویژه فعالیت های لحظه ای در واحد مالی دارند که این موضوع در استرس و افزایش فشار کاری در شغل حسابداری موثر است.

2-استرس زیاد و یک ریتم بودن کار: همان طور که در چالش اول شغل حسابداری به آن اشاره کردیم، استرس جز جدایی ناپذیر یک حسابدار است .

به این چالش، تکراری بودن و یک ریتم بودن وظایف یک حسابدار را اضافه کنید.

3-مدیریت خطاهای به وجود آمده: بروز اشتباه و خطا در فرایندهای مالی و حسابداری، کاملا اجتناب ناپذیراست؛ چرا که حسابدارها مدام با اعداد و ارقام سروکار دارد و این موضوع یک چالش جدی در شغل حسابداری است.

مستر حساب ایران این بستر را فراهم کرده تا تمامی افراد بتوانند با اطلاعات کافی وارد بازار کار شوند .

برای آشنایی  بیشتر  با مستر حساب ایران به قسمت تماس با ما مراجعه کنید .

طراحی این سایت توسط وبمستر دل آرا صورت گرفته است.

مقالات دیگر:

حسابداری چیست ؟

معرفی رشته حسابداری 

حسابداری مالی چیست

خرید صندلی اپن

خرید لوازم برقی آشپزخانه

فروش صندلی اپن ارزان

آبکاری تهران طلوع

 

دیدگاهتان را بنویسید