آیا میدانید!!

اغلب شرکتها بدلیل عدم استفاده از سیتمهای مالی مناسب و عدم جذب نیروی حسابدار متخصص سالانه به چه میزان دچار ضرر میشوند و یا اینکه به چه دلیل اکثر صاحبان مشاغل پس ار سالها کار و تلاش بی وقفه همچنان عایدی مناسب کسب نمیکنند؟!

کارفرمایان عزیز توجه داشته باشید!!!

یک سیستم مالی حرفه بایستی امکانات ذیل را داشته باشد:

1- گزارش سود و زیان جامع

که از این طریق هر زمان بخواهید با اطلاع از سود دقیق خود بتوانید از زیان های احتمالی جلوگیری کنید و یا در جهت توسعه شغل خود بتوانید با چشمی باز گام بردارد.

2- کدینگ استاندارد حسابداری متناسب با شغل خود

کدینگ به معنای طبقه بندی است و اگر حسابهای خود را متناسب با شغل خود طبقه بندی نکنید هرگز به گزارشات ذیل دسترسی نخواهید یافت:

الف. گزارش بدهکاران و بستانکاران به گونه ای معنا دار

مثال: در شغل تولید مبلمان ما بایستی بدانیم چه میزان طلب داریم و این طلب از مشتریان پخشی ماست یا مشتریان خانگی و یا مشتریان شهرستان و بدهی های ما چقدر است و این میزان بدهی متعلق به چوب فروشان است یا پارچه فروشان یا ملزومات فروشان و .. که این نوع اطلاع از گزارشات میتواند دید مناسبی از وضعیت مجموعه به ما دهد.

ب. گزارش هزینه ها به تفکیک گروه هزینه

بایستی هزینه ها به تفکیک اداری، فروش، تولید، مالی، خرید و پرسنلی دسته بندی شوند تا بتوان فهمید که در هر بخش از شغل خود چه میزان هزینه داشتیم و از هر بخش چقدر بهره وری داشتیم و همان هزینه ها نیز باید به گروه های کوچکتر تقسیم شوند تا از جزئیات تمام هزینه ها به طرزی معنا دار مطلع شویم تا بتوانیم با حذف هزینه های اضافی و اضافه کردن هزینه های مورد نیاز و تنظیم و کنترل سایر هزینه ها به بهره وری تولید و فروش برسیم.

ج. گزارش نقدینگی معنادار

بایستی منابع نقدی و بانکی خود را در کدینگ به شیوه ای طبقه بندی کنیم تا بتوانیم در زمان دلخواه از نقدینگی هر بخش سریعا مطلع شویم و میزان گردش هر بخش را جداگانه ببینیم.

د. گزارش گردش خرید

بایستی بدانیم کل خریدهای ما چقدر است و اینکه این خریدها چه میزان ماد اولیه بوده، چه میزان کالای نیمه ساخته بود، چه میزان کالای همکار بوده و … که بتوانیم از این طریق از وضعیت سود هر دایره مطلع شویم.

ه. گزارش گردش فروش

ما باید بدانیم میزان فروش چقدر است و این فروش متعلق به کدام دسته از خدمات یا کالاهای تجاری ماست.

برای مثال: چه میزان از فروش مربوط به فروش کالاست و چه میزان به خدمات تعلق دارد یا اینکه بدانیم چه میزان فروش متعلق به کارخانه و چه میزان از فروش متعلق به فروشگاه ها یا نمایشگاه های ماست تا بفهمیم کدام بخش ما سودآوری بیشتری دارد.

و هزاران نوع گزارشات دیگر که همگی در راستای شفاف سازی حسابها و هدفمند کردن هزینه ها و درآمد ها بشدت موثر است

3- گزارش عملکرد کالا ها و خدمات به سبکی معنا دار

ما برای بررسی سیستم تولید، فروش و انبارداری نیازداریم تا کدینگ کالایی متناسب با شغل خود داشته باشیم

برای مثال: ما باید بدانیم برای هر دایره تولیدی چه میزان مواد خریداری کردیم و یا اینکه چه میزان از آن مواد مورد استفاده قرار گرفته است تا بتوانیم عملکرد ان دایره تولیدی را بررسی کنیم و در صورت نصرفیدن آن دایره را جمع آوری و یا ویرایش کنیم، هنمچنین بایستی بدانیم که هر کدام از مواد چه میزان نیاز ماست تا در مواقعی که بازار دچار تورم سنگین میشود بدانیم از کدام نوع مواد ذخیره بیشتری داشته باشیم

یا اینکه بدانیم کدام نوع کالا فروش بیشتری داشته است تا بتوانیم سیستم تولید و فروش خود را با نیاز بازار تنظیم کنیم، همچنین دانستن اینکه چه خدماتی بیشتر مورد نیاز ماست به ما کمک میکند تا آن خدمات را بومی سازی کرده و کمتر به بیرون متکی باشیم.

4- کنترل داخلی حرفه ای

میتوان از این بخش سیستم مالی بعنوان مغز سیستم نام برد، چراکه با داشتن یه کنترل داخلی مناسب معمولا:

الف. اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع جمع آوری میشوند و ما کمترین خطا در حسابداری را خواهیم داشت