رحیم دل آرا
مدیر عامل / موسس

مدرس و استاد حسابداری و دارنده 16 سال سابقه مدیریت مالی و فروش و بازاریابی

محمد عسگری
رئیس حسابرسی

حسابرس، مدیر مالی و طراح سیستمهای مالی پیشرفته

هادی دل آرا
مسئول IT و طراح سایت

کارشناس IT و طراح سایت