فصل ششم عملیات حسابداری

۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان

موضوع:       عملیات حسابداری

ژانر:            آموزشی

تعداد ویدئو:  28 اپیزود

تولید کننده:  مردان حساب ایرانیان

مدرس:        استاد کارآفرین رحیم دل آرا

مدت زمان:   353 دقیقه

سال ساخت: آذر 1399