فصل نهم تکنیکهای نرم افزاری

۵۰۰،۰۰۰ تومان

موضوع:               تکنیکهای نرم افزاری

ژانر:                    آموزشی

تعداد ویدئو:          15 اپیزود   

تولید کننده:          مردان حساب ایرانیان (مستر حساب ایران)

مدرس:                استاد کارآفرین رحیم دل آرا

مدت زمان:           57 دقیقه

سال ساخت:        بهمن 1399