فصل هشتم نرم افزار حسابداری هلو

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان

موضوع:       نرم افزار حسابداری هلو

ژانر:            آموزشی

تعداد ویدئو:  20 اپیزود

تولید کننده:  مردان حساب ایرانیان

مدرس:        استاد کارآفرین رحیم دل آرا

مدت زمان:   311 دقیقه

سال ساخت: دی 1399