فصل هفتم کدینگ کالا

۷۰۰،۰۰۰ تومان

موضوع:       کدینگ کالا

ژانر:            آموزشی

تعداد ویدئو:  7 اپیزود

تولید کننده:  مردان حساب ایرانیان

مدرس:        استاد کارآفرین رحیم دل آرا

مدت زمان:   109 دقیقه

سال ساخت: دی 1399