فصل پنجم ماهیت حسابها

۳۵۰،۰۰۰ تومان

موضوع:       ماهیت حسابها

ژانر:            آموزشی

تعداد ویدئو:  8 اپیزود

تولید کننده:  مردان حساب ایرانیان

مدرس:        استاد کارآفرین رحیم دل آرا

مدت زمان:   66  دقیقه

سال ساخت: آبان 1399