فصل چهارم کدینگ حسابهای موقت

۵۰۰،۰۰۰ تومان

موضوع:       کدینگ حسابهای موقت

ژانر:            آموزشی

تعداد ویدئو:  11 اپیزود

تولید کننده:  مردان حساب ایرانیان

مدرس:        استاد کارآفرین رحیم دل آرا

مدت زمان:    81 دقیقه

سال ساخت: مهر  1399