فصل یازدهم مکاتبات اداری

۶۰۰،۰۰۰ تومان

موضوع:               مکاتبات اداری

ژانر:                    آموزشی

تعداد ویدئو:          10 اپیزود   

تولید کننده:          مردان حساب ایرانیان (مستر حساب ایران)

مدرس:                استاد کارآفرین رحیم دل آرا

مدت زمان:           108 دقیقه

سال ساخت:        تیر 1400