فصل یک نقشه راه حسابداری

۲۹۹،۰۰۰ تومان

موضوع:       نقشه راه حسابداری

ژانر:            آموزشی

تعداد ویدئو:  14 اپیزود

تولید کننده:  مردان حساب ایرانیان

مدرس:        استاد کارآفرین رحیم دل آرا

مدت زمان:   138 دقیقه

سال ساخت: خرداد 1399