16 تله مصاحبه

  ۰ تومان

  موضوع:                     16 تله مصاحبه

  ژانر:                          آموزشی

  تعداد ویدئو:                5 اپیزود

  تولید کننده:                مردان حساب ایرانیان (مستر حساب ایران)

  مدرس:                      حامد دل آرا

  مدت زمان:                 84 دقیقه

  سال ساخت:                اردیبهشت 1401