بایگانی برچسب: کار آفرین

تعریف حسابداری

تعریف حسابداری

تعریف حسابداری تعریف حسابداری از زمانهای بسیار قدیم که فعالیت های اقتصادی بسیار ساده و در جهت امرار معاش بوده، تا این زمان که روابط تجاری بسیار گسترده شده و وسعت بسیار زیادی پیدا کرده اند، کنترل حسابها و دخل و خرج مد نظر و هدف بوده است. در ضمن امروزه نیاز به ارائه اطلاعات […]