فصل دوم اصول حسابداری

۸۰۰،۰۰۰ تومان

موضوع:       اصول حسابداری

ژانر:            آموزشی

تعداد ویدئو:  15 اپیزود

تولید کننده:  مردان حساب ایرانیان

مدرس:        استاد کارآفرین رحیم دل آرا

مدت زمان:   94 دقیقه

سال ساخت: شهریور 1399