فصل سوم کدینگ حسابهای دائمی

۸۰۰،۰۰۰ تومان

موضوع:      کدینگ حسابهای دائمی

ژانر:            آموزشی

تعداد ویدئو:  9 اپیزود

تولید کننده:  مردان حساب ایرانیان

مدرس:        استاد کارآفرین رحیم دل آرا

مدت زمان:   197  دقیقه

سال ساخت: مهر 1399